Essen

Essen je město v Porúří v německém státě Severní Porýní-Vestfálsko. Leží na břehu řeky Ruhr a žije v něm asi 584 000 lidí, což ho řadí mezi deset největších měst v Německu. Původně byl Essen jedním z nejdůležitějších center těžby uhlí a výroby oceli. Dnes je jeho ekonomika postavena na službách. Je sídlem třinácti ze sta největších německých firem. Essenská univerzita byla založena roku 1972 a roku 2003 se sloučila s Duisburskou univerzitou Duisburská-Essenská univerzita.

Historie Essenu

Navzdory poměrně rozšířenému názoru název nemá nic společného s jídlem (německy Essen), ale zřejmě pochází z velmi starého slova Asnithi, které označovalo území na východě, nebo území, kde rostlo mnoho jasanů (Esche).

Nejstarší archeologické nálezy se datují až do doby před 280 000 lety, pozdější nálezy jsou staré zhruba 120 000 až 10 000 let. Essen byl sídlištěm mnoha germánských kmenů. Je ale velmi těžké je rozlišovat. Alteburg je hrad na jihu Essenu datovaný do dob Keltů (zhruba okolo počátku našeho letopočtu). Historie druhého hradu Herrenburg sahá do 8. století.

Essen byl založen okolo roku 845 jako ženský klášter. V 10. století se stal jedním z nejdůležitějších klášterů. V té době ho vedla Mathilde, vnučka císaře Otta I., a dvě další ženy, které byly také příbuzné císařů z této dynastie: Sophia, sestra Otta III., a Theophanu, vnučka Otta II.. Když dynastie ztratila svůj vliv, z Essenu se až do 19. století stalo nevýznamné zemědělské město.

Těžba uhlí a rudy vedlo k prudkému rozvoji města a celého Porúří. Z Essenu pocházející rodina Kruppů zde roku 1811 založila podnik na výrobu oceli. Po druhé světové válce Essen prošel velkými hospodářskými změnami. Došlo k útlumu těžby a obyvatelé města se museli přizpůsobit novým podmínkám.

Znak města Essen je heraldická zvláštnost. Město ho získalo roku 1886. Sestává ze dvou oddělených štítů pod společnou korunou. Koruna nesymbolizuje přímo město Essen, ale sekularizovanou církevní radu Essenu pod vládou princezny-abatyše. Štít na pravo znázorňuje dvouhlavého císařského orla. Tento štít byl městu dán roku 1623. Levý štít představuje meč, kterým podle pověsti byly setnuty hlavy patronů města svatích Kosmu a Damiána. Meč, který je s událostí spojován je, uložený v městské pokladnici, je ale zřejmě pozdějšího dat. Lehce upravená a heraldicky správnější verze znaku je na střeše hotelu Handelshof nedaleko hlavního nádraží.

Další informace na wikipedia.org

Náhodné fotky z vašich cest po Německu

Německé památky_10
Německá příroda_17
Berlín_22
Mnichov_20