Brémy

Brémy jsou město na severu Německa, ležící na řece Vezeře. S 545 947 obyvateli (stav k 30. dubnu 2005) jsou největším městem spolkové země Svobodné hanzovní město Brémy, k níž mimo Brém náleží ještě přístav Bremerhaven. Je to také hlavní město této spolkové země.

Historické jádro Brém

Historické jádro města má oválný tvar - na jedné straně je ohraničeno řekou Vezera (Weser), na druhé ho ohraničuje park vzniklý po zbourání barokních hradeb a vodní příkop ve tvaru hvězdy. V parku nalezneme i zachovalý větrný mlýn, ve kterém je dnes kavárna. Středem města je náměstí (Marktplatz), které je obklopeno výstavnými měšťanskými domy a celou řadou dominantních budov: radnice s renesanční fasádou ze 17. století, dóm St. Petri s vysokými věžemi, které tvoří panoráma města, a renesanční kupecký dům Schütting. Významnou památkou náměstí je desetimetrová socha rytíře Rolanda stojící před radnicí, která symbolizuje nezávislost a obchodní práva města. Socha Rolanda je spolu s radnicí od roku 2004 zapsaná na seznamu památek UNESCO.

Za levým rohem radnice se otvírá malé prostranství s celou řadou zajímavostí. Najdeme tam nejen informační centrum a stánky s občerstvením (typický je Bratwurst - dlouhý bílý kořeněný párek), ale i cenné památky. Dominantou je bezesporu kamenný kostel Unser Lieben Frauen Kirche s asymetrickými věžemi, který je z části zastíněný radnicí. Spolu s katedrálou St. Petri patří k nejstarším kostelům v Brémách. Mnohem novější památkou Brém je bronzová socha Brémských muzikantů ležící vlevo za radnicí, kteří symbolizují čtyři hrdiny - osla, psa, kočku a kohouta - pohádky bratří Grimmů. Přestože podle pohádky skupinka zvířátek do města Brémy nikdy nedorazila, stala se hlavním symbolem města, který nalezneme téměř ve všech podobách - ať už jako plyšové hračky nebo gumové bonbóny.

Další zajímavostí Brém je cihlová ulička Böttcherstrasse z let 1922 až 1931, do které se vstupuje v dolní části náměstí vedle domu Schütting. Nad vchodem do úzké cihlové uličky se nachází zlatý reliéf "světlonoš" zobrazující archanděla Michaela bojujícího s drakem. Uvnitř uličky najdeme řadu obchůdků, galerií, muzeí i hospůdek. Největším lákadlem pro turisty je zvonkohra umístěná mezi štíty dvou domů, která odbíjí vždy ve 12, 15 a 18 hodin. Během hraní zvonkohry se v části domu otáčí kruhový panel a zobrazuje různé výjevy z historie. Ulička Böttcherstrasse, na jejímž konci najdeme domnělý dům Robinsona Crusoea, nás dovede na nábřeží řeky Vezery.

Na nábřeží Vezery "Die Schlachte" se nachází široká promenáda pro pěší i cyklisty, při níž jsou zakotveny lodě, např. historické plavidlo Admirál Nelson, nabízející i ubytování a stravovací služby. Směrem po proudu narazíme na celou řadu restaurací se zahrádkami, kde to zejména v podvečer a večer kypí životem. Naproti zmíněným restauracím na opačném břehu Vezery se nachází pivovar Becks.

Zajímavou částí Brém je čtvrť Schnoor, vzniklá na místě původních slumů, kterou tvoří pár úzkých křivolakých uliček seskupených kolem stejnojmenné hlavní ulice Schnoor. Dnes je místem obchůdků, galerií, uměleckých dílen, restaurací a to vše spolu s malými hrázděnými domečky vytváří řadu malebných zákoutí.

Další informace na wikipedia.org

Náhodné fotky z vašich cest po Německu

Mnichov_12
Německé památky_10
Německá příroda_3
Berlín_17