Soška Nefertiti

Originál sošky této egyptské královny dnes můžete obdivovat v berlínském egyptském muzeu. Neferneferuaton Nefertiti, byla staroegyptská královna 18. dynastie v době Nové říše, velká královská manželka faraona Achnatona. Její jméno se stalo synonymem krásy. Dnes je proslulá hlavně kvůli krásnému obličeji a nezvykle jemným rysům, které kontrastovaly s rysy jejího manžela. Byla velkou královskou manželkou se jménem Neferneferuaton Nefertiti a po smrti královny-matky Teje i spolukrálovnou Achnatona pod titulem Nefernefruaton Anchetcheprure. Po její smrti a manžela Achnatona převzala zřejmě samostatnou vládu pod titulem Anchcheprure Meritaton, Nefernefruaton meriwaenre, velká královská manželka princezna Meritaton jako spoluregentka prince Tutanchatona, který byl ještě nezletilý. Po tříleté samostatné vládě rovněž umírá, a proto tzv. amarnské období již postupně upadá až do vlády faraona Harembeba a jeho nástupců, kteří nechaly město Achetaton rozebrat a památky se symboly amarnského období zničili.

Původ a rodinný život královny Nefertiti

Prameny udávající Nefertitin původ se liší. Jednou z hypotéz je, že byla mitanskou princeznou Taduchepou, která byla vyměněna za zlato jejímu otci Tušratovi a měla být provdána ještě za Amenhotepa III., na sklonku jeho života. K tomuto ale již nedošlo, a proto se stala velkou manželkou syna a následníka Achnatona pod novým jménem Nefertiti /Kráska, která přišla/. Další hypotéza ale je, že Nefertiti byla dcerou králova písaře a vezíra Aje. Nefertiti měla s Achnatonem jen samé dcery. V Thébách se jí pravděpodobně narodily tři dcery: Meritaton, Meketaton a Anchesenpaaton, která později byla manželkou faraóna Tutanchamona. Asi v pátém roce vlády krále Achnatona se hlavní město egyptské říše přesunulo z Théb do nově postaveného Achetatonu (Obzor Atonův) a královský dvůr se samozřejmě přesunul také. V Achetatonu se jim narodila ještě Neferneferuaton Tašerit. Od devátého roku Achnatonovy vlády Nefertiti pojmenovala poslední dvě nejmladší dcery Neferneferure a Setepenre, které mají jména spojena se slunečním bohem Ree a nikoliv s Atonem, kdy není vyloučeno, že zemřely ve velmi raném věku. Po úmrtí královny Teje, dcery Maketaton a nejméně dvou mladších dcer však mizí z reliéfů, kdy je zobrazována její dcera Meritaton a jakékoli zprávy o Nefertiti v této době náhle mizí.

Existuje hypotéza, že po dvanáctém roce vlády zemřely královna Teje i samotná Neferneferuaton Nefertiti, která se již neobjevuje na dobových reliéfech. Po jejich smrti si Achnaton bere za královskou manželku třetí dceru Anchesenepaaton a nejstarší dcera Meritaton se stala spoluvladařkou s titulem Anchetcheperure Nefernefruaton. Po třech letech vlády Achnaton zemřel a s titulem Ankhcheprure Smenchkare pokračuje Meritaton ve své samostatné vládě jako muž. V této době neúspěšně mohla dlouho vyjednávat s chetitským králem o zaslání nového ale královského manžela, kdy v dopise nazvala již mocného Ajeho II. pouhým svým sluhou, kterého by si nikdy za svého manžela nevzala. Po dlouhém vyjednávání byl poslán princ Zannanza, který při cestě do Egypta záhadně zemřel. Toto mohlo být také příčinou jejího sesazení a nahrazením posledním dědicem trůnu mladým Tutanchatonem, který byl Ajem II. vychováván a sňatkem s druhou manželkou Achnatona, princeznou Anchesenepaaton mu byl stvrzen nástup na trůn. Jeho spoluregentská rada s vezírem Ajem II. a generálem Harembebem vládla tak celému Egyptu. Mladý královský pár s novými jmény Nebcheperure Tutanchamon a královna Anchesenamon se vyhlásili potomky faraona Amenhotepa III. a odstěhovali se s celým dvorem z Achetatonu do Memfidy. Vyhlásili obnovu země s vyznáváním bohů Mína a Amona.

Poslední odpočinek královny Nefertiti

Kdy a kde byla královna Nefertiti pohřbena není dosud nijak zjištěno. V okolí achetatonské královské hrobky se našly zbytky rozbitého kamenného sarkofágu, na rozích s podobou Nefertiti, ale soudí se, že byl původně určen právě Achnatonovi. Za vlády Tutanchamona byla rakev s mumii jejího manžela Achnatona opětovně pohřbena v Údolí králů vedle hrobky Tutanchamona. Mumie Amenhotepa III. a jeho královské manželky Teje s dvěma mladšími neindetifikovanými mužskými mumiemi byly nalezeny v přístavku hrobky Amenhotepa II.

Nefertiti jako královská manželka

Nefertitin podíl na vládě není úplně jasný. V diplomatické korespondenci chybí o Nefertiti jakékoliv zmínky, naopak se v ní hovoří o Achnatonově matce, královně Teji, která jako prohlášená bohyně ještě s manželem Amenhotepem III. měla na Achnatona velký vliv. Po přestěhování do Achetatonu se na reliéfech častěji objevovala nejstarší dcera Meritaton. Ve dvanáctém roce vlády Achnatona je naposledy královská rodina zobrazena pohromadě. Nedlouho potom zemřela druhorozená princezna Meketaton a zmizely z reliéfní výzdoby i královna Teje a tři nejmladší dcery. Od devátého roku vlády po dobudování svého města Achetatonu povolil Achnaton veřejné uctívání dvojice slunečních bohů Re-Aton, kdy poslední své dvě dcery již pojmenoval s koncovkou boha Re. Zřejmě také na důkaz, oba mužští následovníci, dostali podobná jména Ankhcheperure a Tutanchaton (Život je projevem Re a Živoucí obraz Atona). Nejstarší dcera Ankhcheperure Meritaton Neferneferuaton Waenre s manželem a spoluvladařem Ankhcheperure Smenchkare Džesercheperu se stali "miláčky Nefercheperure Waenre", se sídlem zřejmě ve Vesetu, a tím nástupci na trůnu po smrti královen Teje i Nefertiti. Mladší nástupnická dvojice Tutanchaton s Ankhesenepaaton, se sídlem v Memfisu, byli také označováni milovanými dětmi krále. Vznikla tak rodinná vazba jako u otce faraona Amenhotepa III. a královny Teje s předčasně zemřelým jejich dědicem trůnu Thutmosem V., který byl knězem Ptahova chrámu v Memfidě a pozdějším nástupcem Amenhotepem IV., knězem slunečního Reova chrámu v Heliopoli.

Achnaton věřil, že svou náboženskou reformou povýší celou svoji královskou rodinu ke slunečnímu kultu bohů Aton-Re a v čele se svou matkou a bohyní Teje sjednotí v míru "jejich světovou říši". Od patnáctého roku vlády, po smrti královen Teje a Neferneferuaton Nefertiti, je Meritaton zpodobněna v doprovodu snad manžela Smenchkarea, který se stal spoluvladařem Achnatona se sídlem ve Vesetu, kde uplatňoval správu říše, protože mezinárodní situace se na severu začala zhoršovat rozpínavosti říší Chettitů a Asýrie. Po několika měsících však umírá. Achnaton se zcela uzavřel v Achetatonu, který odmítal opustit a věnoval se svému Atonovu kultu. Po smrti faraona Achnatona, ve vládě pokračuje zřejmě dcera Ankhcheprure (Meritaton) Nefernefruaton waenre, kdy po třech letech spoluvlády rovněž mizí. Za svého nového manžela a nástupce na trůnu si měla požádat chetitského prince Zannanzu, který po dlouhém vyjednávání cestou do Egypta zemřel. Dahamunzu (manželka krále) v dopise zdůrazňuje, že se za sluhu nikdy neprovdá. Chetitský král obvinil Egypťany z odpovědnosti za smrt syna a vyhlásil válku. Na trůn byl dosazen poslední mladý princ Tutanchaton, který pojal za manželku svou polosestru Anchsenepaaton. Přijali nová jména Tutanchamon a Anchesenamon a vyhlásili duchovní svobodu a obnovu země. Za královský pár však vládnou vezír Aje II. a generál vojsk Horembeb. Po deseti letech tato formální vláda končí úmrtím krále Tutanchamona, zřejmě na malárii a na trůn nastupuje Aje II., kdy svůj královský původ si potvrdil sňatkem s královskou vdovou Anchesenamon.

Další informace na wikipedia.org

Náhodné fotky z vašich cest po Německu

Kolín nad Rýnem_1
Berlín_31
Německé památky_1
Hamburk_10