Zdravotnictví a bezpečnost v Německu

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily

Nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci prokazuje český občan turisticky pobývající v SRN předložením Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo papírovým Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz. Je proto nezbytné vyžádat si před cestou do SRN u pobočky příslušné zdravotní pojišťovny vystavení tohoto dokladu. Další informace a praktické rady lze nalézt na webové stránce Centra pro mezistátní úhrady www.cmu.cz.

Důležitá telefonní čísla (na území SRN - Německa)

  • Policie 110
  • Hasiči, první pomoc 112
  • ADAC-servis motoristům 01802 222 222
  • Lékařská pohotovost pro děti i dospělé 310031
  • Zubní pohotovost 89004333
  • Lékarénská pohotovost 0800 228 2280
  • Toxikologická pohotovost 19240
  • Informace – letadla 0180 500 0186
  • Informace – vlaky 0180 5996633

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV

Náhodné fotky z vašich cest po Německu

Německá příroda_37
Německá příroda_19
Německá příroda_22
Kolín nad Rýnem_6